Summertime - i miss you

(Source: death-by-elocution)


nguoi-la:

Mẹ như con sâu :)))

ohhhhh poor the bab :))

(Source: huffingtonpost)

(Source: lacooletchic)


kpoptrollogy:

proper way to eat pizza

Def true lol

raddestlooks:

Raddest Looks On The Internet http://www.raddestlooks.net

Such a nice moment

(Source: thesharpgentleman)

Hihi

April 😋

(Source: athenagracee)


vakhitrobui:

T~T

Cool

(Source: wetheurban)


flying-dancing:

How made rose water macarons?

MyNewGif -For more Follow me ♥

How made rose water macarons?

MyNewGif -For more Follow me ♥

Làm bao h chưa cậu ơi????? Hum ùi tớ lên một group nấu ăn thấy một chị làm đẹp lớm. Tớ cũng ham nhưng thấy có vẻ lách cách nên ngại. Mà co cái thảm để làm bánh này thì nó tròn đẹp lắm ý ý.

😨😫😩😖😆